Tilpasset fysisk aktivitet er en av tre grunnpilarer i vårt tilbud til sykelig overvekt. Aktiviteter vil variere og foregå både inne og ute. All aktivitet blir tilpasset det nivået du er på.

Første opphold har vi stor fokus på trening for å øke kapasiteten og dere vil bli godt kjent med intervalltrening på forskjellige måter, her er det mulig å bruke apparater, gymsal med lekpreget oppgaver og trening ute. 4x4 intervallprinsippet har dokumentert effekt og vi baserer mye av utholdenhetstreningen på dette. Vi har også økter med styrketrening og bevegelighetstrening og avspenning. Klatring, bueskyting, kanopadling, ski og trugetur er eksempler på mulige mestringsaktiviteter vi kan tilby avhengig av årstid og ønsker.

Under andre opphold fortsetter vi med en del av de samme aktivitetene, men med større fokus på styrketrening og forskjellige måter å trene styrke på.

Tredje opphold er fokus på mestring og leik. Fjerde og siste opphold er kun en uke hvor det blir repetisjon