Vi ser på friluftsliv som et naturlig og viktig virkemiddel både i forebygging og behandling av helseplager, og vi håper vår turguide kan bidra til at flere oppdager verdien i gode turopplevelser gjennom økt bruk av naturen.

Turguiden inneholder beskrivelse av 17 barmarksturer med kart og bilder, med utgangspunkt Valnesfjord Helsesportssenter. I tillegg ligger det 7 faktabeskrivelser om historie og kulturminner i Øvre Valnesfjord. Målet med beskrivelsene er at de skal bidra til økt nysgjerrighet, og gjennom dette økt turaktivitet for alle. Beskrivelsene er trykket opp i hendig hefte i A5-format.

Hele eller deler av de beskrevne turområdene ligger i - eller i umiddelbar nærhet av - Sjunkhatten Nasjonalpark. Disse områdene er sårbare og ferdsel må skje varsomt og med respekt for dyre- og planteliv, samt de kulturminner som finnes i området. 

Mer informasjon om Sjunkhatten Nasjonalpark finner du blant annet på hjemmesiden for Miljødirektoratet:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Norges-nasjonalparker/Sjunkhatten/

Vi ønsker dere mange flotte friluftsopplevelser i et nydelig turterreng. God tur!


Du finner de ulike turbeskrivelsene ved å klikke på overskriftene til bildene nedenfor.