Bilde av utsikten mot Korsviktiden

Følg vei eller tursti langs elva oppover til Nordbrua ved Røde Kors hytta. Fra brua går du den tydelige, klopplagte stien opp til Hømmervatnet. I det nordvestre hjørnet av Hømmervatnet finner du en gapahuk på odden . Bak gapahuken ligger et klekkeri, se faktabeskrivelse ”Klekkeriene i Øvre Valnesfjord”. Stien videre går over bruene ved klekkeriet og rett frem. Etter at du har passert en hytte kommer du til et stidele. Ta til høyre, skilt merket ”Steinvatnet”. Herfra går du i høyden på østsiden av Djupvatn, over myr og gjennom tett skog til høydedraget mellom Sætervatnet og Steinvatnet.

Fra Steinvatnet går stien videre langs Sætervatnet. Etter ca halve veien langs vannet, passerer du et enslig naust. Fra naustet er det ingen eller utydelig sti, følg merking. Ved innerenden av Sætervatnet går du gjennom bjørkeskog med stor, flott bjørk. Stien passerer en liten og nydelig badestrand. Herfra går stien på skrå opp lia og inn på stien som går mellom Røsvik og Vestvatnli (Håla).

Nå kan du velge om du vil gå til høyre mot Røsvik, se beskrivelse ”Røsvik - VHSS”, til venstre langs vestsiden av Sætervatnet, se beskrivelse ”Sætervatnet vestsiden”, eller tilbake samme veien.

Kart over stien langst østsiden av Sætervatnet