• ulovlige eller kritikkverdige forhold
  • respektløs opptreden
  • mobbing
  • seksuell trakasering

NB! Dette er en anonym tjeneste. Dersom du ønsker en tilbakemelding må du oppgi kontaktinformasjon i feltet under meldingen. Alle varslinger går til postmottak for registrering og videresendes til Drifts-/kvalitetssjef og klinikksjef for behandling.