Du må gjerne kjøre helt opp til hovedinngangen for å laste av bagasje når du kommer. I resepsjonen får du informasjon om hvor du kan parkere. Vi har noen få plasser for el-biler og noen reserverte HC-plasser oppe ved senteret. Øvrig parkering - se kartet:
Parkeringskart