10.6.2020 ble Valnesfjord Helsesportssenter sertifisert som miljøfyrtårn. Valnesfjord Helsesportssenter har i en årrekke jobbet godt med sin miljøprofil, og som et ledd i denne profilen har vi nå fått status som miljøfyrtårn innenfor følgende kriterier:

- Felles kriterier (gjelder alle virksomheter)
- Byggeier
- Bofelleskap innen omsorg
- Kantine

Gjennom sertifiseringen som miljøfyrtårn kan vi nå dokumentere at vi tilfredsstiller strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Sertifiseringen er gyldig frem til 10.6.2023

Klima og miljørapport

Klimaregnskap