Avdelingen skal jobbe for å stimulere til en kultur for nysgjerrighet og interesse for fag og fagutvikling hos ansatte. Faglige spørsmål oppstår i praksis og resultatene av arbeid med fagutvikling skal tilbake til praksis. 

Dokumentasjon av virksomheten gir grunnlag for faglig utvikling og kvalitetsforbedring. Vi gjennomfører datainnsamling som en del av vår kvalitetssikring og forbedringsarbeid, og dokumentere på denne måten resultater for de ulike oppholdene. Vi registrerer resultater av fysiske tester, samt spørreskjemaer som kartlegger og dokumenterer psykososiale forhold.

 Vi inviterer også pasienter/brukere til å komme med tilbakemeldinger når det gjelder opplevd tilfredshet. Disse samles og resultatene presenteres på hjemmesiden.

Prosjektarbeid kan være strategiske verktøyer i utviklingen av institusjonen. Aktiviteten ved FOU-avdelingen omfatter både utviklingsprosjekter og forskingsprosjekter. Prosjektene kan være finansiert av interne eller eksterne midler. Det jobbes med interne prosjekter, samtidig som VHSS også er deltaker i flere eksterne prosjekter, både innen forskning, og innen utvikling.

Avdelingen skal dessuten bidra til å bygge gode og nyttige nettverk nasjonalt og internasjonalt, deriblant også kontakt med utdannings- og forskningsinstitusjoner som vil være viktige samarbeidspartnere for institusjonen.