Våre rehabiliteringstilbud

Hjerte i blader

Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter gir spesialiserte re-/habiliteringstilbud til barn, unge og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå fra hele landet. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet og målet er økt aktivitet og deltakelse gjennom fokus på muligheter fremfor begrensninger.

Valnesfjord Helsesportssenter Østerkløftveien 249, 8215 Valnesfjord Telefon: 75 60 21 00 post(at)vhss.no 

CARFMiljøfyrtårn

Personvern