Fornyet akkreditering er viktig for oss idet god og riktig pasientbehandling er den viktigste oppgaven for VHSS. Vi har kontinuerlig fokus mot kvalitet i våre tjenester og er opptatt av pasientsikkerhet.

VHSS har siden 2010 vært akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet CARF (Commision on the Accreditation of Rehabilitation Facilities). Akkrediteringen er på høyeste internasjonale nivå, og er nå på nytt gitt til VHSS for en periode på tre år.