Inntaksplaner for Valnesfjord Helsesportssenter:

Inntaksplan for barn

Inntaksplan for unge voksne

Inntaksplan for voksne


For informasjon vedrørende innhold i de ulike oppholdene:
Avdelingsleder barn og unge: 75 60 25 54
Avdelingsleder voksne: 75 60 25 92

Du kan også kontakte teamlederne ved å sende e-post:
Avdelingsleder barn og unge
Avdelingsleder voksne

For informasjon om ledige plasser, kontakt inntakskontoret vårt:
75 60 25 26 for voksne
75 60 25 28 for barn og ungdom

Du kan også kontakte med inntakskontoret ved å sende e-post til inntak@vhss.no