Valnesfjord Helsesportsenter drifter alle ordinære rehabiliteringsytelser i avtalen med Helse Nord RHF. Pasientinntakene er noe begrenset i forhold til normal drift ved senteret, dette for å ivareta smittevernet. Med bakgrunn i den nasjonale smittesituasjonen tar vi nå i en periode, kun inn pasienter tilhørende Helse Nord. Noen av ytelsene gjennomføres og understøttes med digital rehabilitering etter avtale med Helse Nord.

Helse Nord RHF har inngått avtale om 7 plasser for rehabilitering av pasienter direkte fra sykehus, med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt og alvorlig sykdom, herunder også pasienter som har gjennomgått Covid- 19. Prioriterte pasientgrupper til disse ytelsene er i henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet og er i hovedsak pasienter som henvises direkte fra andre enheter i spesialisthelsetjenesten. I tillegg gjelder dette også noen pasienter i senere faser som har fått ny og betydelig funksjonssvikt. Sistnevnte kan henvises fra primærhelsetjenesten i henhold til normale henvisningsrutiner. Tilbudets lengde og innhold tilpasses den enkelte pasient.

Henvisning av pasienter fra sykehus skjer direkte fra spesialisthelsetjenesten til VHSS. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk på HER id/rekvirentkode 107795

VHSS har telefontid mellom 10.00 og 14.00 på telefon 756 02100. Epost til VHSS sendes til post@vhss.no

Kontakt utenom telefontid er til vakthavende sykepleier på mobil 404 08393

For spørsmål om henvisning, inntak og opphold, ta direkte kontakt med inntakskontoret på epost inntakskontor@vhss.no eller telefon 756 02526/ 756 02528. 

Ved behov ta kontakt utenom inntakskontoret:

Avdelingsoverlege Hilde Risvoll på telefon 75 602100, Klinikksjef Elisabeth Johannessen på mobil 913 13 570, Avdelingsleder Medisnisk Service Ida Røg Tjeldberg på mobil 900 20 034 eller Avdelingsleder Habilitering og rehabilitering Christian Kjærås på mobil 928 63 566.