Dette er en vanskelig problemstilling som vi har tatt opp med pasientreiser. Svaret fra pasientreiser er som følger;

Planlagt delt opphold (er avtalt før oppholdet er startet opp):

  • For eksempel hvis pasienten ikke kan delta hele under hele rehabiliteringsoppholdet på grunn av jobbmessige og/eller familiære årsaker
  • For eksempel hvis oppholdsperioden ønskes delt opp med mellomperiode hjemme (pasienten starter rehabilitering sammen med en gruppe, avslutter tidligere og kommer tilbake og fullfører oppholdsperioden med annen gruppe)

Ved slike planlagte ekstra reiser til og fra institusjon dekker Pasientreiser reiseutgifter, og pasienten søker selv om dekning av utgiftene.

Ikke-planlagt deling av opphold etter at oppholdet er startet opp:

  • For eksempel hvis pasienten ikke kan fullføre oppholdet grunnet egen sykdom, alvorlig hendelse i egen familie eller annen årsak der det ikke er hensiktsmessig å være igjen på behandlingsinstitusjon.
  • For eksempel hvis oppholdsperioden ønskes delt opp med mellomperiode hjemme. Vi har her en mulighet at pasienten senere kan komme tilbake for fullføring av oppholdsperioden, eller tilby nytt opphold dersom første perioden ble veldig kort.

Pasientreiser dekker den ekstra påløpte reisen, men ønsker at rehabiliteringsinstitusjonen tar kontakt med / sender skriftlig begrunnelse til
Pasientreiser for dekning av disse reiseutgiftene. Dersom institusjon ikke dokumenterer behovet for denne ekstrareisen så risikerer pasienten avslag på søknaden.

Pasientreiser dekker ikke permisjonsreiser under oppholdet


For mer informasjon les på www.pasientreiser.no