Nei. VHSS har av sosiale grunner valgt å ikke ha TV på pasientrommene. Det er tilgang til TV på ulike fellesrom.