Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet. Mye av tiden går derfor til ulike aktiviteter tilpasset den enkelte. Ellers står brukermedvirkning og ansvarliggjøring sentralt i prosessarbeidet. 

Et opphold hos oss skal kunne gjøre den enkelte bedre i stand til å påvirke sin egen helse positivt. Målet kan like mye være å leve med, såvel som å mestre sin funksjonsnedsettelse. Å øke livskvalitet er en prosess hvor en etterhvert klarer å se mulighetene fremfor begrensningene.