Du kan rette en henvendelse til oss og be om utsettelse på oppholdet dersom tidspunktet ikke passer. Dersom du har søkt om plass på opphold som ikke gjennomføres kontinuerlig gjennom året, kan det hende at du må vente en stund på neste opphold. 

Hvis du ber om utsettelse flere ganger kan det forekomme at vi ber om at det fremmes ny søknad da helsetilstanden kan endres over tid.