Ventetiden hos oss varierer fra ytelse til ytelse. 

Oversikt over ventetider for alle rehabiliteringsinstitusjoner finner du på Helse Nord RHF's sider http://www.helse-nord.no/ventetidsoversikt/category29341.html
«Tilbake