Alle pasienter vil i utgangspunktet få oppfølging fra fysioterapeut under oppholdet. Tradisjonell, klassisk benkebehandling av fysioterapeut kan for de flest mottas på hjemstedet og gis bare unntaksvis. Vårt hovedfokus er at pasienten selv er aktiv, og får instruksjon og veiledning i forhold til dette.