Helse Nord RHF har etablert en regional vurderingsenhet (RVE) som vurderer (nesten) alle henvisninger til opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord-området. 

Nær alle henvisninger skal derfor sendes til RVE for vurdering - se mer informasjon på http://www.helse-nord.no/henvisningsrutiner/category30561.html(ny lenke trengs)

Du kan be den som skriver henvisningen din om å anføre at du ønsker opphold på Valnesfjord Helsesportssenter.