Valnesfjord Helseportssenter har avtaler med både Helse Nord RHF og med NAV (ytelser innen arbeidsrettet rehabilitering), og det er disse som betaler for oppholdet. 

Det er ingen egenandel for opphold hos oss, men vi krever en materiellavgift for dekking av leie av diverse utstyr - se mer om dette på Om innleggelsen og oppholdet.