Som pasient under avtale med Helse Nord RHF får du dekket utgifter til reise når du skal innlegges på Valnesfjord Helsesportssenter. For pasienter som skal til opphold for Arbeidsrettet rehabilitering etter avtale med NAV gjelder andre regler - se mer om dette på lenken Info / Praktisk informasjon / Reiseugifter NAV.

Uansett hvor du bor i landet vil du bare betale gjeldende egenandel for transport til og fra Valnesfjord Helsesportssenter, fordi institusjonen tilbyr landsdekkende tjenester. Informasjon om dette finnes i §4 i  "Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling"(syketransportforskriften)(manglende dokument).

For ytterligere informasjon se: helsenorge.no satser og egenandel ved reise

Helseforetakenes senter for pasientreiser

Dette er en organisasjon som veileder og tilrettelegger alt av pasienttransport i alle helseregioner i Norge, og det er laget en nasjonal nettside med informasjon om pasienttransport. Der finner du informasjon om regler og rettigheter ved reiser til og fra institusjonen.

Kontaktinformasjon:

Hjemmeside: www.pasientreiser.no
Telefon: 05515

Kort oppsummering

Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel tur/retur behandlingsstedet. I utgangspunktet skal du selv ordne reisen og legge ut for kostnadene.

Hvis du av helsemessige/medisinske årsaker ikke kan ta rutegående transport, eller når det ikke finnes rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport.

Har du behov for en eller to ledsagere til reisen, får disse også dekket transport. Det er da viktig at dette opplyses om på reiserekvisisjonen - gjerne med navn.