Alle kan risikere å bli syk eller skadet. Langvarige helseplager og funksjonsnedsettelser fører ofte til behov for rehabilitering og Valnesfjord Helsesportssenter gir tilbud til både barn, unge og voksne etter avtaler med Helse Nord RHF.

Våre tilbud kan variere noe, og inneværende avtale er gyldig frem til 31.12.2021. 

Vi anbefaler derfor å søke nærmere informasjon på hjemmesiden eller lese mer om rehabiliteringstilbudene i Helse Nord RHF på deres hjemmesider https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering