Det vanligste er at fastlegen eller sykehuslege henviser til opphold. Andre helsefaggrupper har også anledning til å henvise dersom disse kjenner pasienten godt og har tilstrekkelig medisinsk kompetanse til å beskrive problemstillingen.