VHSS har ca.100 dyktige ansatte med bred faglig kompetanse. Hos oss jobber det både fysioterapeuter, leger, idrettspedagoger, ergoterapeut, sosionomer, arbeidskonsulenter, sykepleiere, fagkonsulent i ernæring, aktivitører, helsesekretærer, spesialpedagoger (skole) og rideinstruktører. 

Flere har relevante videreutdanninger, mastergrader og spesialistkompetanse på ulike områder. 

I tillegg jobber det mange innenfor administrasjon, service og drift.