Etter at henvisningen er vurdert vil du få brev om vedtaket og opplysninger om klagemuligheter. 

Dersom du har fått innvilget opphold vil du få et brev fra oss noen uker før oppholdet om dato for oppmøte, samt ulike informasjonsskriv.