Inntakene foregår i hovedsak i grupper som settes sammen utfra ulike hensyn som må tas. I tillegg gjennomføres enkelte opphold noen få ganger i året.