Dette er et ønske fra vår side av hensyn til planleggingen av ny innleggelser og oppstart av rehabiliteringstilbudet.

Så lenge som vi vet om at du kommer til annet tidspunkt, så går det helt fint. Ta kontakt med oss på tlf. 75 60 21 00 og gi beskjed om når du kommer. 

Vi ser helst at du er hos oss før kl 19.30, slik at servicetorget får sjekket deg inn før de går fra jobb kl 20.00.