Bilde av bålplassen ved Graurvatnet

Fottur, ca 4 km.
Gå over Sørbrua bak senteret og følg den klopplagte stien til høyre. På toppen av alle trappene, ta til venstre og følg stien nedover rabbene til bålplassen på Neverhaugheia.
Fra bålplassen følger du merking nedover rabbene. Stien svinger til høyre ned lia, over et myrområde og inn på lysløypetraseen. Gå langs lysløypa til den svinger til venstre. Følg merking rett frem og ta til venstre når du kommer på grusveien. Følg veien nedover. Etter ca 1 km tar en sti av til høyre. Den fører deg frem til en bilvei. Ta til høyre. Etter ca 100 m kommer du til parkeringsplassen ved Dambrua. Fra parkeringsplassen går det en gruslagt sti frem til bålplassen.

Sykkeltur, ca. 5 km.
Følg bilveien fra VHSS ca 3 km nedover til et veikryss. Ta til høyre mot Jordbru og sykkel videre til neste veikryss. Der tar du til høyre mot Vestvatnli. Derfra er det ca 1 km til parkeringsplassen ved Dambrua.

Ved bålplassen er det benker og grue. Derfra går det en sti ned til vannet der det er mulig å sette ut kano.
Ved parkeringsplassen står det en utedo (ikke tilrettelagt for funksjonshemmede).

Nedenfor Dambrua ser vi grunnmuren etter vaskeriet som stod der den gang det var gruvedrift i Neverhaugen, se faktabeskrivelse ”Neverhaugen jernmalmfelt”.

Kart Graurvatnet