VHSS gjennomførte i 2009 og 2010 utviklingsprosjektet "Der hvor folk bor: Ambulant tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidler for aktivitet blant personer med funksjonsnedsettelser". Helsedirektoratet (omstillingsmidlene) og Stiftelsen Sophies Minde har finansiert prosjektet.

Sluttrapport prosjektet

Det ble også utarbeidet en erfaringsveileder basert på erfaringene fra de ambulante kursene. Målsetningen med veilederen er å samle de viktigste erfaringene fra utviklingsprosjektet i et inspirasjonshefte til andre som ønsker å etablere lignende tilbud.

Erfaringsveileder - tilpasning og bruk av aktivitetshjelpemidler