På denne siden vil du finne beskrivelser av vår virksomhet gjennom ulike statistikker. Som hovedregel vil statistikk bli oppdatert etter "ledelsens gjennomgang" som avholdes tertialvis.
Vær oppmerksom på at vår virksomhet er avtalebasert. Det vil derfor ikke alltid være mulig å sammenligne statistikk fra et år til et annet.

Kvalitetsrapporter:
Fra 2014 har vi årlig produsert en kvalitetsrapport som sier noe om i hvor stor grad vi klarer å møte våre målsettinger.

Pasienttilfredshet:
At pasienter, pårørende og ledsagere er fornøyde og opplever å ha oppnådd gode resultater etter oppholdet er viktig for oss. VHSS benytter spørreskjema utviklet av Kunnskapssenteret for å måle ulike forhold vedrørende pasienttilfredshet. Nedenfor er våre resultater presentert i grafiske fremstillinger.

Resultater fra brukergrupper:
Som en del av vårt kvalitets- og forbedringsarbeid samler vi inn informasjon fra våre brukergrupper i form av spørreskjema og fysiske tester ved innkomst og utreise. Grafiske fremstillinger av resultater fra disse dataene presenteres gruppevis nedenfor. Det foreligger foreløpig kun resultater tilknyttet enkelte av våre gruppetilbud blant voksne, men det arbeides med å få på plass måling av resultater også for barn og unge.

 

Rapporter:


Barn og unge


Voksne og unge voksne