En følgeevaluering fra Nordlandsforskning fra familieoppholdene for familier med barn med nedsatt funksjon.

Rapport - Evaluering Familieopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter