VHSS ønsker å videreutvikle uteområdet gjennom systematisk og helhetlig planlegging. Gjennom interne prosesser er det kartlagt behov for både forbedring av eksisterende-, og etablering av nye områder, funksjoner og aktivitetsarenaer. Innspillene vil danne grunnlag for behovs- og arealskisse.

Pilotprosjektet skulle legge grunnlaget for videre realisering av tilgjengelighet til nasjonalparken for personer med funksjonsnedsettelse. Samtidig som prosjektet har stor overføringsverdi for andre nasjonalparker og friluftsområder.

Prosjektrapport Uteområde

Sluttrapport for pilotprosjektet

Resultater fra arkitektkonkurranse for innfallsportene til nasjonalparken: 
http://vhss.no/?dfi=Saivu.pdf 
http://www.arkitektur.no/?nid=227172