Opphold for familier som sliter med overvekt. Overvektproblematikk berører ofte hele familien, og for å gi best mulig hjelp til endring av livsstil ser vi det som viktig å også ha hele familien i fokus. Prosjektet hadde som mål å utvikle tilbud som tar sikte på å hjelpe familier som sliter med overvekt.

Evaluering av prosjektet