"Krefter i Bevegelse" har vært et prosjekt ved Valnesfjord Helsesportssenter, gjennomført i 2009 og 2010 med finansiering fra Helsedirektoratet (omstillingsmidlene). Prosjektperioden er nå over, men målgruppen tas fortsatt inn på ordinære opphold på Habiliteringsteamet. Du kan lese videre på denne siden for å få mer informasjon om prosjektet og erfaringene fra det.

Aktuelle rapporter:
Ungdommer, kreft og livskvalitet. Kvalitative aspekter ved en intervensjon med tilpasset fysisk aktivitet for ungdommer ved VHSS

Sluttrapport fra utviklingsprosjektet "Krefter i bevegelse"

Nordlandsforsknings evaluering av utviklingsprosjektet