Prosjektet hadde som mål å bedre tilbudet for pasienter i Nordland. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Morten Jensen's stiftelse og ble gjennomført i perioden 2000-2003.

Prosjektrapport