Siden oppstarten av helsesportsenteret i 1982, har forholdene gradvis blitt lagt til rette for et omfattende orienteringsopplegg. I forbindelse med resynfaring og digitalisering av over 20 kvadratkilometer nytt kartmateriale i 2006, har vi utvidet vårt omfang og mangfold av orienteringsopplegg.

Gjennom heftet vil vi vise konkrete opplegg for bruk av kart ved Valnesfjord Helsesportssenter. Vi har lagt vekt på å gi et godt metodisk tilbud med fokus på god progresjon til alle våre brukere. Flere av oppleggene er lagt til områder der det er god fremkommelighet for rullestolbrukere.

Målet er at heftet skal kunne gi inspirasjon og konkrete tips til hvordan man kan bygge opp et variert og spennende orienteringstilbud ved andre institusjoner, skoler og i nærmiljø.

Her kan du laste ned heftet

"Orientering og kartbruk ved Valnesfjord Helsesportssenter".

For mer informasjon, ta kontakt med idrettspedagog Jonny Jakobsen.