Pskykisk helse og arbeid - Et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til unge voksne med lettere/moderate psykiske lidelser.

Hensikten med prosjektet var å utvikle et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til unge voksne mellom 20 og 30 år med lettere/moderate psykiske lidelser og som opplever vansker og utfordringer med å bevare tilknytningen til arbeidslivet. Det omfattet også unge voksne som på grunn av manglende utdanning / kompetanse / realkompetanse opplever vansker med å komme inn i arbeidslivet.