Tid for familien - når barn er pårørende

Når en av omsorgspersonene blir alvorlig syke eller får en alvorlig skade, skjer det ofte store, langvarige endringer i familiesituasjonen. I tillegg til den syke, bli barn og partner blir ofte hardt rammet. Det kan være behov for oppfølging av familien, for at de skal fungere godt sammen, og ha god livskvalitet for å mestre livet videre. Prosjektet gikk ut på å utvikle et familieopphold for familier med mindreårige barn, der mor eller far har MS eller har hatt hjerneslag.

Sluttrapport utviklingsprosjekt

Nordlandsforsknings evalueringsrapport av utviklingsprosjektet