Hovedmålet med prosjektet var å gjøre habiliteringstilbudet på Valnesfjord Helsesportssenter bedre tilpasset for samiske barn og unge fra hele landet, gjennom å vektlegge samiske språk- og kulturtradisjoner.

Sluttrapport: Utvikling av habiliteringstilbud for samiske barn og unge