Bøker og kapitler i bøker

 • Asplund Rolf, Tennebø Kjetil, og Bergkvist Anders (2011): "Friluftsliv og samtale i arbeidsrettet rehabilitering", I: Soulié Tine og Therkildsen Bo (red): Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse. En antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid. Handicapidrættens Videnscenter, Roskilde.
  ter, Roskilde.
 • Hagen, Asbjørn (2011): "Naturvern og friluftsliv for funksjonshemmede", I: Soulié Tine og Therkildsen Bo (red): Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse. En antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid. Handicapidrættens Videnscenter, Roskilde.
 • Jakobsen, Jonny (2011): "Grenseløs tur gjennom Sjunkhatten Nasjonalpark", I: Soulié Tine og Therkildsen Bo (red): Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse. En antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid. Handicapidrættens Videnscenter, Roskilde.
 • Sjöberg Inger og Jensen Tove Lise (2011): "Friluftsliv for funksjonshemmede - et rehabiliteringstilbud", I: Soulié Tine og Therkildsen Bo (red): Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse. En antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid. Handicapidrættens Videnscen
 • Jakob Joh. Djupvik (2000): Folkehelsearbeid: kommunal ressurskopling med vekt på bruk av fysisk 
  aktivitet. Oslo: Kommuneforlaget.

Annen litteratur

 • Fønhus MS, Brurberg KG, Kirkehei I, Strøm V, Reinar LM (2011): Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehov. Rapport nr 20-2011. Systematisk oversikt. Kunnskapssenteret.
 • Soulié Tine og Therkildsen Bo (red) (2011): Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse. En antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid. Handicapidrættens Videnscenter, Roskilde.
 • Eriksen Skajaa arkitekter as / Pushak as / Bjørbekk & Lindheim as : "Saivu". Vinnerforslaget til utforming av inngangssoner til Sjunkhatten Nasjonalpark.
  Les mer om arkitektkonkurransen og de andre arkitektforslagene på: http://www.arkitektur.no/?nid=227172