Ta kontakt for nærmere informasjon:

Telefon: 75 60 21 00
Inntakskontoret: inntakskontor@vhss.no

 

Her er forøvrig lenker til den nasjonale ventelisteoversikten på HelseNorge.no:

Rehabilitering voksne: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/undersokelser-og-behandlinger-innen?bkid=reha

Habilitering barn og unge: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/undersokelser-og-behandlinger-innen?bkid=habu