Masteroppgaver:

 • Ilseng, Liv (2018): Helt fri! Aktivitetshjelpemidler og deltakelse i fysisk aktivitet. Master i aktivitet og bevegelse, Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.
   
 • Tennebø, Kjetil (2013): Physical activity and perceived health among adolescents in Troms. Data based on Fit Futures-a health survey ammong adolescents. UIT. (Universitet i Tromsø)
   
 • Häggman, Carina (2013): Pasienterfaringer med stavgang - en kvalitativ studie av stavgang i spesialisert medisinsk rehabilitering. Nordisk master innen folkehelsevitenskap, Nordic School of Public Health.
   
 • Bergkvist, Tove (2012): Effekt av habiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter. Masteroppgave i rehabilitering, Universitetet i Nordland.
   
 • Fabritius, Merete Kvamme (2010): Skyssvirksomheten i Briksdal. En institusjonell analyse. Mastergradsoppgave i sosiologi, Høgskolen i Bodø.
   
 • Jespersen, Elin (2010): Rehabilitering og folkehelsearbeid - samhandling med effekt? En evaluering av rehabiliteringsopphold i samarbeid med FYSAK-kommuner. Masteroppgave, Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin.
   
 • Konradsen, Siv Kristin (2010): Ungdommer med kreftdiagnose og livskvalitet. Kvalitative aspekter ved en intervensjon med tilpasset fysisk aktivitet ved Valnesfjord Helsesportssenter. Masteroppgave, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning.
   
 • Godal, Lina (2009): Det goda livet - betydelsen av idrott och fysisk aktivitet för ungdom med funtionsnedsättning, en fallstudie. Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.
   
 • Notkevich, Jan Harald (2009): "Vi er i hvert fall best i verden når det gjelder trivsel" Masteroppgave i tilpassa opplæring (Bodø) nr. 5/2009, Høgskolen i Bodø.
   
 • Sollund, Bent Freddy (2008): Idrettspsykologi & fysisk aktivitet og funksjonshemming : "hvordan utvikler forholdene mellom motivasjonelle variabler (Selvbestemmelsesteori), aktivitetsnivå og vekt seg gjennom et opphold ved Valnesfjord Helsesportssenter?" Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2008
   
 • Marstrander, Iselin (2008): Er du ikke syk er du ikke godt nok utredet. Helsemarkedet i 2025 – scenarier som strategisk verktøy. BI, Master of Management.
   
 • Bergem, Svein (2007): Fysisk aktivitetsnivå og motoriske ferdigheter blant 10- til 11-åringer i Oslo : en tverrsnittsundersøkelse av 10- til 11-åringers fysiskeaktivitetsnivå, motorisk ferdigheter og miljø. Masteropgave - Norges idrettshøgskole, 2007.
   
 • Hobbelstad, Vibece (2005): Det e ikke fali. Om bruk av friluftsliv i rehabilitering av mennesker med muskel og skjelettsmerter. Norges idrettshøgskole. Masteroppgave
 • Gundersen, Ragnhild (2003): Friluftsliv og fysisk funksjonshemning : en undersøkelse av kropp og sosialisering i friluftsliv på barnegruppa ved Beitostølen helsesportsenter. Hovedfagsoppgave - Norges idrettshøgskole
 • Mikalsen, Hilde (1997): Fysisk aktivitet og selvoppfatning: en undersøkelse av fysisk funksjonshemmedes selvoppfatning før og etter et rehabiliteringsopphold ved Valnesfjord helsesportssenter. Høgskolen i Nord-Trøndelag – kroppsøving. Hovedfagsoppgave.
 • Djupvik, Jakob Joh. (1991): Bruk av tilpasset fysisk aktivitet som en del av forebyggende helsearbeid og rehabilitering i en kommune: kunnskaper og meninger hos tidligere klienter ved Valnesfjord Helsesportssenter. Norges idrettshøgskole. Hovedfagsoppgave.

Andre studentarbeider:

 • Ludvigsen, Tine (2006): Rehabilitering av slagpasienter ved Valnesfjord helsesportssenter: Er det mulig å måle effekt på motoriske funksjon og helserelatert livskvalitet etter et 4 ukers opphold. Universitetet i Tromsø, profesjonsstudiet medisin. En pilotstudie, 5. års oppgave.
 • Lund, Anne Grethe (2006): Omorganisering ved Valnesfjord Helsesportssenter. Høgskolen i Bodø. 
 • Holmvik, Stian og Ludviksen, Kine (2003): Livskvalitet før og etter et opphold på Valnesfjord Helsesportssenter. Universitetet i Tromsø, profesjonsstudiet medisin.
 • Børli, Kåre og Notkevich, Jan Harald (2003): Med hjartet på rette staden. Hjerterehabilitering ved Valnesfjord Helsesportssenter. DVD.
 • Jakobsen, Johnny og Nielsen, Helle Frank (1999): Friluftsgrupper 1998 – et behandlingsopplegg ved Valnesfjord Helsesportssenter.
 • Anderson, Ann-Helen og Arnesen, Marit (1998): Omorganiseringen ved Valnesfjord Helsesportssenter. Hvordan omorganiseringen har hemmet/fremmet det tverrfaglige samarbeidet, og kvaliteten av behandlingstilbudet. Høgskolen i Bodø.
 • Johnsen, Gisle (1998): Inclusion through Integration and normalization – A view from the practical filed at Bodø. Høgskolen i Bodø. ForskPubID: r99011433
 • Amundsen, Per Kristian (1992): Beskrivelse og vurdering av et emnekurs knyttet til snø/ski i regi av Valnesfjord Helsesportssenter vinteren 1992. Sogndal. Mellomfagsoppgave idrett.
 • Børli, Kåre og Notkevich, Jan Harald (1992): Metodikk og progresjon i svømmeopplæring”. DVD.