Avtalen

Avtalen har oppstart 01.01.2024 og gjelder til 31.12.2027. Denne varigheten gir oss det beste utgangspunktet for å fortsette å gi gode og forutsigbare rehabiliteringstjenester til befolkningen i Nord Norge, på vegne av Helse Nord RHF. 

Avtalen omfatter følgende ytelser:

 • Inflammatoriske og revmatiske sykdommer
 • Hjerneslag og ervervet hjerneskade
 • Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer
 • Hjertesykdommer
 • Lungesykdommer
 • Kronisk muskel- og bløtdelssmerte
 • Sykelig overvekt – barn og unge
 • Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning

For flere detaljer omkring innholdet i ytelsene, se lenke i høyremeny.

Dette er endringene fra forrige avtale

Følgende ytelser vil i avtaleperioden ikke bli tilbudt ved VHSS:

 • Arbeidsrettet rehabilitering
 • Kreftrehabilitering
 • Sykelig overvekt voksne (i 2024 fullfører vi påbegynte pasientforløp på denne ytelsen)

Andre endringer er ytelsen for barn med revmatiske lidelser og alvorlig skade/sykdom hos barn og unge inngår nå i Ytelse N – Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning. 

Merk at vi fra 01.01.24 vil pasienter med innvilget opphold måtte betale egenandel for opphold. Pr. i dag er egenandelen på kr. 163,- pr. dag. Barn og unge under 16 år, samt voksne som rehabiliteres for yrkesskader og krigsskader er fritatt fra egenandeler.

Henvisning

Henvisning til rehabiliteringsopphold gjøres som tidligere ved at spesialist eller fastlege henviser til opphold og Regional vurderingsenhet (RVE) vurderer retten til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.