Som en av åtte ulike rehabiliteringssentre i Norge, og som eneste representant for helseregion Nord, har Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) inngått avtale om å ta del i et forskningsprosjekt i regi av Diakonhjemmet sykehus og Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR). Avtalen varer fra og med 1. august 2017 og til og med 31. desember 2018.

Prosjektet er en longitudinell multisenterstudie med tittel BRIDGE-studien (The BRIDGE trial), og er finansiert av midler fra Forskningsrådet. De øvrige rehabiliteringssentrene og sykehusene som deltar er Vikersund Kurbad, Meråker Kurbad AS, Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS, Rehabilitering Vest AS, Muritunet Rehabiliteringssenter og Sørlandet sykehus HF. Universitetet i Oslo og Sint Maartenskliniek (Nederland) er med som samarbeidspartnere. I tillegg er representanter fra Revmatikerforbundet involvert for å ivareta brukerperspektivet.

Formålet med studien er å bedre kontinuiteten og kvaliteten i rehabilitering av personer med revmatiske lidelser og muskel-/skjelettplager (RMS). Dette har man tenkt å undersøke ved å:

a) utvikle og teste effekten av et intervensjonsprogram (BRIDGE-programmet) rettet mot å tette gapene i og forbedre kommunikasjon på tvers av nivåer i helsetjenesten

b) bruke et nylig utviklet sett av kvalitetsindikatorer for å sammenligne innhold og organisering av rehabilitering på tvers av ulike sentre og utforske sammenhengen mellom overholdelse av struktur og prosessindikatorer og utfall av rehabilitering for pasienter med RMS

Inklusjonsperioden er fra august 2017 til juli 2018. Deltakerne vil testes fysisk og ved hjelp av et spørreskjema-sett selvrapportere funksjon og livskvalitet ved oppstart og avslutning av rehabilitering, samt ved 2, 7 og 12 måneder etter oppstart. De ulike institusjonene vil ved randomisering valgt til å iverksette BRIDGE-programmet, som består av et skreddersydd opplegg. Kontrollgruppene vil motta det rehabiliteringstilbudet som den enkelte institusjon tilbyr allerede.

Les om studien på NKRR`s sider her:
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering-nkrr/nkrr/pagaende-prosjekter-nkrr/_5479|7617  

Nyhetsbrev på MyNewsdesk:
http://www.mynewsdesk.com/no/valnesfjord-helsesportssenter/news/vhss-delaktig-i-bridge-studien-215846