Dette er et samarbeidsprosjekt i helsesportklyngen som består av Beitostølen Helsesportssenter, Røde kors Haugland Rehabiliteringssenter, Valnesfjord helsesportssenter og Kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Prosjektet består opprinnelig av 4 arbeidspakker. Det ble i 2016 gitt finansiering for den delen av prosjektet med tema aktivitetshjelpemidler, og et forprosjekt ble gjennomført. Se prosjektrapport fra forprosjektet.

Det ble gitt midler for videreføring av denne delen av prosjektet i 2018. VHSS skal jobbe med visualiseringsprosjekt, samt understøttende aktiviteter i 2018.

Det ble dessuten gitt finansiering av en annen del av Delta2022, som er et forprosjekt innen e-helse. Overordnet hensikt med denne delen av prosjektet er å fremme aktivitet og deltagelse blant barn, ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelse gjennom å satse på forskning, utvikling og innovasjon på brukernes og praksisfeltets premisser. Dette delprosjektet er en del av Delta 2022 sin plan for behovsdrevet innovasjon i rehabiliteringsfeltet.