KOFU-prosjekter er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for Arbeidsrettet rehabilitering, og flere institusjoner både i Norge og i Europa.

Kompetansetjenesten for ARR har ledet prosjektet, med Thomas Johansen ved som prosjektleder.

Formålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad et ARR-opphold gir endring i kognitiv fungering og psykisk helse (angst, depresjon, helseplager), og i hvilken grad endring i kognitiv fungering kan predikere tilbakeføring til arbeid.

VHSS har rekruttert ca. 70 deltakere fra VHSS. I tillegg har en gruppe ansatte vært en del av en kontrollgruppe, og gjennomført de samme testene som pasientene.

Sluttrapport foreligger her.