Valnesfjord Helsesportssenter har pågående prosjekter som det skrives rapporter fra. 

Uteaktivitet etter rehabilitering, utgitt i 2019. Lisbeth Dueholm og Vidar Schei Johansson.

 

Å lære å svømme. En artikkel utgitt i 2019. Marit Soleng