Valnesfjord Helsesportssenter har pågående prosjekter som det skrives rapporter fra. 

Uteaktivitet etter rehabilitering, utgitt i 2019. Lisbeth Dueholm og Vidar Schei Johansson.