VHSS samarbeider med flere forskningsmiljø (se lenker i høyremenyen), men nedenfor beskrives tre miljø vi har relativt tett samarbeid med.

Aktiv Ung
Den nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser har sitt utspring fra Valnesfjord Helsesportssenter og tjenesten har i dag sine kontorer hos oss. Kompetansetjenesten ble etablert i 2012 for å styrke og løfte et kunnskapssvak område. Tjenesten drives på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF er ansvarlig for tjenesten.

Idrættens Videncenter
Også kalt Handivid, holder til i Taastrup i Danmark. Senteret samler, utvikler og formidler viten om tilpasset idrett og jobb til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Senteret yter gratis rådgivning til professionelle, personer med funksjonsnedsettelser, studenter og andre interesserte.

Nordlandsforskning
Nordlandsforskning holder til i Bodø. De utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. De har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.Valnesfjord Helsesportssneter deltar i prosjekter initiert av Nordlandsforskning, og har hatt samarbeidet med Nordlandsforskning om følgeforskning.