Valnesfjord Helsesportssenter er endel av Folkehelsealliansen i Nordland Fylke.

Vi har også lenge hatt et samarbeid med Nordland Fylkeskommunes folkehelseavdeling blant annet når det gjelder Frisklivssentraler i fylket.