Fordi VHSS tilbyr døgnrehabilitering, har vi mange ulike faggrupper samlet hos oss - enten det dreier seg om det helse- og sosialfaglige eller det handler om mer servicerelaterte yrker. Vi har lang erfaring med tverrfaglig samarbeid og tilbyr gjerne personer under utdanning eller som er på kunnskapsjakt å komme til oss. Vi ser også egen gevist av dette.

Utdanningsinstitusjon

 • VHSS er utdanningsinstitusjon for leger i spesialisert fysikalsk medisin.
 • Vi tilbyr mastergradsstudenter å gjennomføre sin oppgave ved institusjonen.
 • Vi tilbyr lærlingeplasser innen kokk- og servitørfag.

Undervisning

Vi samarbeider med flere høgskoler i landsdelen om studietilbud og undervisningsopplegg.

 • Nord Universitet avd. Bodø har både praksis og undervisning for studenter hos oss.
 • Nord Universitet avd. Levanger har hatt kombinert studie- og praksisopphold i studiet "Friluftsliv for funksjonshemmede" ved institusjonen. Studiet er imidlertid innstilt inntil videre.
 • Universitetet i Sørøst-Norge. avd. Bø.  VHSS samarbeider med universitetet spesielt når det gjelder uterehabilitering og friluftsliv. VHSS har bidratt på studiet "Uterehabilitering", som er igang ved universitetet høsten 2018.

Praksis

VHSS tilbyr praksisopphold for studenter innenfor ulike pedagogiske, helse-/sosial-/medisinskfaglige studier på høgskole- og universitetsnivå.

 • Studenter ved friluftsutdanninger fra ulike universiteter og høgskoler fra hele landet.
 • Studenter fra Friluftsliv og uterehabilitering ved Univeresitetet i Sørøst Norge
 • Studenter på mange ulike profesjonsutdanninger:
  • Fysioterapi, Ergoterapi, Sosionom, Vernepleier, sykepleier, barnevernspedagoger
 • Elever ved videregående skoler kan ha sin praksis hos oss.
 • Vi tilby også lærlingeplasser: for tiden kokkelærling.
 • Vi tar imot et begrenset antall lokale elever for Operasjon Dagsverk (OD) og for arbeidsuke.

Kontaktinformasjon

Kontakt avdelingsleder Fagutvikling ved eventuelle spørsmål.