Bilde av varden på Oksskardfjellet med tindene i bakgrunnen.

Denne turen har jevn stigning hele veien opp.
Gå langs bilveien oppover ca 500 m. Rett før en bratt bakke ligger et pumpehus på høyre side, og bak det ligger et klekkeri, se faktabeskrivelse ”Klekkeriene i Øvre Valnesfjord.
Derfra går en sti som følger reingjerdet, først over myr, så gjennom et granfelt, deretter oppover bjørk-kledde gressbakker.
Når reingjerdet slutter, går du videre oppover og dreier gradvis mot høyre og følger høydedragene mot sør. Stien er stedvis utydelig.

Selve varden ligger rett over tregrensa på Oksskardfjellet. Nedenfor ligger to små vann. Høyeste punkt på Oksskardfjellet  ligger lengre øst.
Hvis været er godt, er dette en tur med mye og flott utsikt. Fra toppen ser du ut over store deler av Valnesfjord. Fjellene i nord ligger i  Sørfold.
Hvis du ønsker å lage en rundtur, kan du følge høyden sørover for å så gå ned slalombakken.

Kart over stien til Oksskardfjellet fra VHSS